Algemene voorwaarden

Bedrijfsgegevens

School for Butlers bvba

Kortrijksesteenweg 90f
9830 Sint-Martens-Latem
België

+32 2 642 00 00

info@schoolforbutlers.com

BTW-number: BE 0647.530.725

Producten

Via deze website verkoopt de School for Butlers het boek “What Butlers Can Teach Us”.

Bestellingen

Bestellingen worden onder voorbehoud aangenomen en naargelang onze mogelijkheden uitgevoerd.

Op aanvraag kan de klant een schriftelijke bevestiging van de bestelling bekomen.

Bestelde goederen kunnen niet geannuleerd worden. De goederen worden verkocht en als aanvaard beschouwd in onze kantoren en magazijnen, wat ook de plaats, wijze of de voorwaarden van de levering mogen zijn.

Eventuele kosten gemaakt voor verzending zijn ten laste van de klant.

Prijzen

De prijzen zoals deze online staan vermeld zijn bindend, tenzij er sprake is van overmacht.
Alle vermelde prijzen op onze website zijn steeds inclusief BTW. De afrekening van bestellingen gebeurt steeds inclusief BTW.

Leveringstermijnen en vervoer

De leveringstermijnen worden slechts ten zuiver indicatieve titel gegeven. Indien er reeds meer dan 1 maand verstreken is sedert de bestelling bestaat de mogelijkheid om deze schriftelijk te annuleren.
De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de facturen.

Eigendomsvoorbehoud

Wanneer u als klant een bestelling plaatst en ervoor kiest om uw bestelling te laten leveren, verwachten wij een betaling alvorens de bestelling naar u verzonden wordt. Uw bestelling blijft 1 week gereserveerd in ons magazijn. Deze termijn start vanaf het moment dat alle bestelde producten klaarliggen in onze winkel. Wij sturen u overigens een e-mail eens uw bestelling compleet en klaar is voor verzending.

Betalingen en terugbetalingen

Betalingen, terugbetalingen en facturatie gebeuren steeds in Euro. Bij terugbetalingen wordt steeds het oorspronkelijke bedrag terugbetaald in Euro. Indien in uw land een andere valuta dan Euro wordt gehanteerd, zal de terugbetaling gebeuren volgens de wisselkoers van dat moment. Wij staan niet in voor eventuele wisselkoersschommelingen die zich voor kunnen doen tussen het moment van aankoop/betaling en het moment van terugbetaling.

Herroepingsrecht

Bij School for Butlers kan je een product binnen de veertien dagen na ontvangst van het product, ruilen of retourneren zonder boete en zonder opgave van motief, volgens het Europese herroepingsrecht. Het vermelden van de reden van retour is dus niet verplicht maar kan wel nuttig zijn voor ons om onze service en aanbod te verbeteren. De verzendingskosten voor het terugsturen zijn steeds ten laste van de klant.
Voordat je een product retour zendt, kan het handig zijn dit eerst even op mail te zetten voor onze klantenservice. Je krijgt dan een retourdocument doorgestuurd en zo kan de afhandeling, wanneer de retour aankomt in onze winkel, sneller plaatsvinden.

Voorwaarden

Een artikel wordt enkel en alleen retour aanvaard als het voldoet aan al onze retourvoorwaarden. Elke afwijking hiervan kan een weigering van de retour tot gevolg hebben:

 • De producten dienen compleet (inclusief alle accessoires, handleidingen en documentatie) te zijn.
 • Producten dienen onbeschadigd, ongebruikt en in de originele (onbeschadigde) verpakking te zitten. Producten mogen enkel bekeken worden zoals dit ook in een fysieke winkel zou gebeuren. Als je de producten toch installeert of in gebruik neemt, betekent dit dat je de producten aanvaardt.
 • De originele verpakking dient zich steeds in minimum één buitenverpakking te bevinden.
 • De originele verpakking mag niet op eender welke manier besmeurd zijn (bijvoorbeeld door labels, stickers, beschadigingen, opschriften, e.d.).
 • Indien je beroep doet op het herroepingsrecht ben je verplicht de aangekochte goederen in de originele verpakking binnen de 14 dagen na mededeling van herroeping effectief terug te sturen.

Uitzonderingen

 • Het herroepingsrecht geldt niet voor producten op maat gemaakt voor de klant, maatwerk of op producten die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
 • Het herroepingsrecht geldt niet voor artikelen die gebruikt, beschadigd of niet volledig zijn.
 • Het Europese herroepingsrecht geldt niet voor BTW-plichtige zakelijke klanten.
 • Het Europese herroepingsrecht geldt uitsluitend voor bestellingen geleverd in de 28 EU-lidstaten + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Wijze van herroepen en terugsturen

Volg onderstaande stappen indien je jouw bestelling wenst te herroepen en terug te sturen.

 1. Laat ons via e-mail weten dat je jouw aangekochte product wenst terug te sturen, en dit binnen de 14 dagen na ontvangst van je bestelde product. Vermeld steeds je klantnummer, factuurnummer en de producten die je wenst te retourneren. Wanneer je jouw retourdocument hebt ontvangen, heb je 10 werkdagen de tijd om je retourzending aan ons te bezorgen. Het vermelden van de reden van retour is dus niet verplicht maar kan wel nuttig zijn voor ons om onze service te verbeteren.
 2. Je laat het product op jouw kosten en risico bezorgen op het volgende retouradres:
  School for Butlers bvba
  Kortrijksesteenweg 90f
  9830 Sint-Martens-Latem
  België

  Indien het product verloren gaat en/of beschadigd wordt tijdens de retourzending, is dit dus op jouw verantwoordelijkheid en kan School for Butlers niet aansprakelijk worden gesteld.
  Indien je een retourzending doet van buiten de Europese Unie, gelieve dan steeds een officiële koerierdienst (bijvoorbeeld UPS, TNT, DHL,…) te gebruiken, gebruik nooit een postbedrijf. Indien je toch gebruikmaakt van een postbedrijf, zal jij zelf verantwoordelijk gehouden worden voor alle douaneformaliteiten.
 3. Als de retourzending aankomt in onze winkel, gaan wij z.s.m. na of het product voldoet aan de retourvoorwaarden en stellen jou van onze beslissing op de hoogte via mail. Indien het product voldoen aan de retourvoorwaarden zullen wij het volledige orderbedrag crediteren op jouw account.
  Let op: wij zullen jou enkel de betaalde prijs en de verzendingskosten om het product aan jou te bezorgen – indien deze er waren – terugbetalen. De verzendingskosten om het product te retourneren zijn steeds voor jouw rekening.
 4. Indien het product niet aan de retourvoorwaarden voldoen, blijft het jouw eigendom en dien je het binnen de 2 weken terug af te halen. Indien gewenst kunnen wij in dit geval het product, op jouw kosten, terugsturen met een transportfirma. Indien de geweigerde retour na 2 weken nog steeds in ons magazijn staat, zal je via mail op de hoogte worden gebracht dat het product vernietigd wordt.

Klachten

Elke klacht dient ons binnen de 3 werkdagen na levering aangetekend te worden verzonden; na deze termijn worden de goederen verondersteld te zijn goedgekeurd. Verpakkingsmaterialen moeten worden behouden voor inspectie. Indien de klant weigert de goederen te ontvangen, zullen deze opgeslagen worden op kosten en risico van de klant, tot volledige betaling.

De consument ontvangt binnen de 5 werkdagen een termijn waarin hij een voorstel tot oplossing van het geschil van de verkoper zal ontvangen.

Betalingsvoorwaarden

De bestellingen worden steeds online betaald via de aangeboden betalingsmethoden, hetzij via bancontact/mistercash of dmv een creditkaart

Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgische recht is van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de Rechtbanken van Gent bevoegd.

Enkele van onze tevreden bedrijfsklanten